Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia,przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy Koszulki.com (dalej sklep) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.Sklep dokłada wszelkiej staranności do poszanowania prywatności klientów sklepu

I. Definicje

 1. Administrator - oznacza Fanshop Creative (01-634), ul. Słowackiego32/49,Warszawa, , NIP: 525-208-43-06, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

 2. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 3. Dane osobowe –wszystkie informacje o osobie fizycznej umożliwiające jej zidentyfikowanie

 4. Cookies - oznacza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę i przechowywane na urządzeniach użytkownika. Są one powszechne, dzięki nim strony internetowe pamiętają preferencje użytkownika. Cookies NIE zapisują danych osobowych, NIE wpływaja na sprzęt ani na oprogramowanie.

 5. Sklep - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi sklep internetowy, działający w domenie https://koszulki.com

 6. Ustawa - ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

 8. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator gromadzi Dane osobowe użytkowników na podstawie (art 6 ust 1 lit b RODO),dane są zbierane i przetwarzane w przypadku:

 1. rejestracji w sklepie poprzez założenie konta

 2. jednorazowego złożenia zamówienia bez zakładania konta

 3. składania zamówienia wraz z rejestracją

 4. kontaktu poprzez formularz na stronie sklepu, lub email

 5. przeglądania stron sklepu

 6. Realizacji działań marketingowych

 7. Zgłoszenia reklamacji i zwrotu

Podstawy prawne przetwarzania danych

a)niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b)uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie jego praw

c)realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawna (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 1. Administrator informuje ,że powierza przetwarzanie danych

  a) IAI S.A. al. Piastów 30,71-064 Szczecin jako operator IdoSell Shop

  b) DialCom24 Sp. z o.o.,60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 – operator transakcji płatniczych

  c) PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu

  d) Google Inc z siedzibą w USA

III. Dane

 1. Dostęp do Danych osobowych mają, jedynie upoważnieni pracownicy sklepu,Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie ustawę i RODO z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgod

 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu . Użytkownik ma dostęp do danychoraz mozliwość ich modyfikacji poprzez zalogowanie na konto klienta.

 4. W przypadku subskrybentów newslettera osoby mają możliwość usunięcia swojego adresu z listy wysyłkowej.

 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych   w organizacji Usługodawcy ,jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sklep @ koszulki.com

 6. Każdy użytkownik sklepu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(PUODO)

 7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 1. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 3. Na stronie sklepu wprowadzilismy szyfrowanie danych (SSL) oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

IV. Pliki Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a.      Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b.     Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza f unkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

3.. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

          a)Konfiguracji serwisu

          b)Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji

          c)Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

          d)Zapamiętania lokalizacji użytkownika

          e)Analiz i badań oraz audytu oglądalności

          f)Świadczenia usług reklamowych

          g)Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

4.Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

  1. Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

   • i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

   • ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

  3. Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

   • ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   • iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu

  4. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

   • i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

   • ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

   • iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

  1. Prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

   • ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]

  2. Wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

   • i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

5. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

a.     Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b.     Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

c.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

          1. Zasady Bezpieczeństwa

 1. Sklep stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. sklep zobowiązuje się chronić wszelkie dane zgodnie z przepisami prawa i zasadami dobrego współżycia społecznego.

 2. Sklep. jako administrator przekazanych przez Użytkowników danych osobowych zapewnia ich bezpieczeństwo za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby zabobiec bezprawnemu przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników były:

 3. Sklep wykorzystuje najbezpieczniejsze mechanizmy ochrony przekazywania danych, w tym danych osobowych i danych o karcie kredytowej, jakie są w obecnej chwili dostępne.

 4. Sklep stosuje protokół transmisji SSL (Secure Socket Layer ),na wszystkich stronach sklepu, który zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości. W chwili nawiązania połączenia z bezpieczną (stosującą protokół SSL) stroną WWW ustalane są klucze szyfrujące, stosowane następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką na Urządzeniu Użytkownika a serwerem Serwisu. Uzgadnianie kluczy i transmisja są bardzo trudne do złamania. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW Użytkownik jest o tym informowany, poprzez wyświetlenie symbolu kłódki na pasku stanu lub pasku nawigacji (w zależności od przeglądarki).

 5. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa z prośbą o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na stronie sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze sklepu.

          1. Informacje końcowe

1.W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego i UE w szczególności RODO.

2.Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat polityki ochrony prywatności, prosimy o wiadomość wiadomość e-mail na adres: sklep @ koszulki.com

 

 

 

 

 

pixelpixelpixel